Doula

Doula Stockholm

Anlita ett professionellt stöd – ta hjälp av en av våra specialutbildade Föda Utan Rädsla-doulor i Stockholm.

En doula hjälper dig och din partner eller annan stödperson att hålla rätt fokus, hela vägen. Hon har som enda mål att se till att ni är trygga – du som födande, du som partner (eller annan stödperson) och barnet.

En doula är ett unikt och kontinuerligt känslomässigt stöd innan, under och direkt efter förlossningen. Doulan har inget medicinskt ansvar utan fokuserar på att stötta den känslomässiga upplevelsen av att föda. Hon stöttar er igenom hela resan som det innebär att föda och påminner er om Föda Utan Rädsla verktygen. Hon hjälper er också med sömn, vila, mat, massage/beröring och förlossningställningar. Hon peppar dig och er att hitta tillbaka till tilliten och tron på att du kan föda.

En doula ersätter aldrig en partner eller annan primär stödperson, utan fokuserar på att stärka det team som den födande valt. Tvärtemot ökar ofta stödpersonens deltagande med en doula närvarande. Fördelarna med att ha med en doula är många. Bland annat visar forskningen att de som föder med en doula har mindre behov av medicinsk smärtlindring, har en bättre förlossningsupplevelse, mindre risk för medicinska komplikationer, mindre risk för förlossingsdepression samt ökar chanserna för en fungerande amning. 

Våra doulor i Stockholm är alla utbildade i Föda Utan Rädsla-metoden av Susanna Heli och vi erbjuder både erfarna och nyutbildade doulor i och i närheten av Stockholm. 

Erfaren Föda Utan Rädsla doula

Anlita en av våra erfarna doulor för att ge dig/er den absolut tryggaste upplevelsen. Många av våra erfarna doulor har jobbat många år och har gedigen kompetens och erfarenhet. Många har också andra special kompetenser och utbildningar. 

Läs om våra erfarna doulor här:

Nyutbildad Föda Utan Rädsla doula i mentorskap

Anlita en av våra utvalda nyutbildade doulor som går i vårt unika mentorskapsprogram. Det innebär att din/er doula har en mentor genom hela uppdraget, för att på så sätt vägleda doulan och garantera er kvalité och trygghet. Du/ni träffar ej mentorn men du/ni kan vara trygga att er nyutbildade doula får bra stöd och vägledning så att hen kan vara ett tryggt stöd för dig/er.

Gör en kostnadsfri förfrågan på en Doula i Stockholm nedan så återkommer vi till dig med ett förslag och lämplig Doula efter dina önskemål.

Skicka en förfrågan på en Doula i Stockholm

Kostnad för våra doulor i Stockholm:

Erfaren FUR-doula: 18 500 kr (inkl. moms) 
Nyutbildad FUR-doula: 10 500 kr (inkl. moms)

Maila oss för en förfrågan:

Top