Det viktiga arbetet att skapa trygghet

Att skapa trygghet inför och under födandet är ett otroligt viktigt arbete. Inte bara stärker det kvinnans förmåga att hantera födandet, utan det ger också en positiv förlossningsupplevelse och förebygger trauman och sekundär förlossningsrädsla. Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar vårdpersonal inom mödravård och förlossningsvård en gemensam praktisk omvårdnadsmodell, verktyg och behandlingsstrategier för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet, inom mödrahälsovården och på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla.

Utbildningarna och verktygen du behöver

Föda utan rädsla är en svensk profylax- och förlossningsmetod skapad av sjukgymnasten Susanna Heli. Metoden baserar sig på boken Föda utan rädsla (Bonnier Fakta, 2009) och den nya, vårdanpassade boken Trygg förlossning (Gothia, 2017) som Susanna skrivit tillsammans med barnmorskan Liisa Svensson, adjunkt på Karolinska Institutet. Metoden finns även representerad i kurslitteratur för blivande barnmorskor i boken Att stödja och stärka (Studentlitteratur, 2010). På engelska har boken titeln Give Birth Without Fear.

Föda utan rädsla-metoden handlar om hur vi kan minska stress och rädsla och föda i mer trygghet med hjälp av stöd och fyra verktyg: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. De fyra verktygen har som syfte att aktivera födandets fysiologi och vår inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn-och-ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring förlossningsrädsla och betydelsen av stöd.

visa mer

Våra föreläsningar, utbildningar och fortsatt implementering genom certifiering i SAFE och instruktörsutbildning för vården

Vi har utbildat många kliniker i Sverige och världen. Föreläsningarna och fortbildningarna hålls av Susanna Heli eller en av våra specialutbildade och erfarna barnmorskor i Föda utan rädsla-teamet.

1. Inspirationsföreläsning halvdag
För att inspireras av metoden kan man beställa vår inspirationsföreläsning.

Inspirationsföresläsningen är för förlossnings-, mödrahälsovårds- och övrig personal. Vi går igenom Föda utan rädsla-metodens teori, våra grundprinciper för stöd samt hur verktygen kan användas under värkarna. Föreläsningen innehåller både teori och praktiska moment och övningar.

  • Kostnad: 11 500 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör).
  • Tid: 3–4 timmar
  • Max antal deltagare: ca 60

2. Fortbildning heldag för förlossnings-, mödrahälsovårds- och övrig personal
För att använda metoden och vår omvårdnadsmodell för vården SAFE kan man beställa vår fortbildning. Modellen förklarar hur man som verksam barnmorska, undersköterska och läkare eller annan personal kring den födande kvinnan implementerar förlossningsförberedelse, behandlar förlossningsrädsla samt erbjuder stöd och omvårdnad.

Vi går igenom Föda utan rädsla-metoden, våra grundprinciper för stöd samt hur verktygen kan användas under värkarna utifrån vår omvårdnadsmodell SAFE. Föda utan rädslas omvårdnadsmodell ”SAFE Emotional Birth” (The Stress And Fear Evaluation model) för vården, ger en unik ram för hur implementeringen av stöd kan utformas och ett tydligt fokus på den känslomässiga omvårdnaden. Modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla och för att erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och födande kvinnan. Fortbildningen fokuserar på att normalisera och förstå rädslan och lyfter betydelsen av att säkerställa den emotionella delen i födandet.

  • Kostnad: 18 500 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
  • Tid: 6–8 timmar
  • Max antal deltagare: ca 60

3. Certifiering i SAFE och instruktörsutbildning för vården
Ni kan välja att certifiera er klinik, region eller vårdenhet för ett fördjupat arbete med att implementera Föda utan rädslas omvårdnadsmodell samt erbjuda vår förlossningsförberedande profylaxkurs.

För att bli certifierad i Föda utan rädslas omvårdnadsmodell SAFE behöver man efter att all personal gått antingen vår inspirationsföreläsning eller fortbildning gå vår SAFE-instruktörsutbildning för vården. Ni väljer då ut en ansvarsgrupp, gärna bestående av olika yrkeskategorier, som tillsammans ska arbeta med den fortsatta implementeringen samt utvecklingsarbetet inom beställningsområdet. Detta har redan gjorts av ett flertal vårdenheter, regioner och kliniker i Sverige såsom i Karlstad, Visby, Falun och Göteborg. Denna instruktörsgrupp kan repetera, utbilda, underhålla kompetensen och utbilda kollegor och nyanställda. Förutom detta kan man erbjuda de gravida vår praktiska förlossningsförberedelse enligt FUR-metoden, till exempel inom mödrahälsovården eller vid behandling av förlossningsrädsla.
Denna specialutformade utbildning ger fördjupad kunskap om Föda utan rädsla, teoretisk kunskap om metodens hörnstenar och konceptets uppbyggnad samt kunskap om hur man lär ut detta. Certifieringen ger även deltagarna praktisk kunskap om hur man lär ut vår förlossningsförberedande kurs och hur man implementerar vår omvårdnadsmodell SAFE genom hela vårdkedjan eller inom mödrahälsovården och på förlossningsavdelningar.

Rättigheten att underhålla, fortbilda och erbjuda profylaxkurser i metoden gäller bara inom beställningsområdet. För att kvalitetssäkra metoden får man därför inte efter utbildningen utbilda inom SAFE eller Föda utan rädsla utanför avtalets upptagningsområde. Observera att man därför inte kan utbilda personal på andra sjukhus eller MHV som ligger utanför avtalet. Alla nya utbildningar utförs av FUR-teamet.

  • Kostnad: 47 000 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
  • Tid: 3 praktiska dagar + 3h obligatorisk instudering live online + egen instudering
  • Max antal deltagare: 30

Utbildningen består av tre moment:

· Modul 1: Inläsning av instruktörskompendium och bok. Inläsningen bestäms lokalt men vi rekommenderar ca 8 timmar.

· Modul 2: Genomgång live online 3h. Ca 1 månad innan de praktiska dagarna går vi igenom alla delar av kurskonceptet tillsammans.

· Modul 3: Praktisk träning i 3 dagar. Vi går igenom alla delar av kurskonceptet och de praktiska övningarna.

Webbplats: fodautanradsla.se
Email: info@fodautanradsla.se

visa mindre

Vårt mål

Vi erbjuder effektiva verktyg för en trygg förlossning och en unik förståelse för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Vi vill ge födande och familjer runt om i världen möjligheten att uppleva en så trygg, kärleksfull och stärkande förlossning som möjligt. Tillsammans stärker vi kvinnors tillit till den egna kroppen och till att bli förälder och kunna hantera livets utmaningar, vilket i sin tur leder till fördjupad anknytning, ökad mening och psykisk hälsa för fler. Genom våra fortbildningar erbjuder vi kunskap i hur man kan öka trygghet och förebygga förlossningsrädsla, komplikationer och interventioner och på så sätt få arbeta mer långsiktigt för en bättre och mindre kostsam vård och ökad psykosocial hälsa.

Hands-on-stöd för en positiv förlossningsupplevelse

Föda utan rädslas omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) erbjuder konkreta strategier för att identifiera och minska rädsla och stress samt hands-on-strategier och handlingsplaner för att minska stress och rädsla inom mödrahälsovården, på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla och på förlossningen. Flera regioner har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. SAFE-modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla, erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och födande kvinnan. Vi erbjuder även en vårdanpassad instruktörsutbildning som skräddarsys utifrån de behov som finns.

Top