Det viktiga arbetet att skapa trygghet

Att skapa trygghet inför och under födandet är ett otroligt viktigt arbete. Inte bara stärker det kvinnans förmåga att hantera födandet, utan det ger också en positiv förlossningsupplevelse och förebygger trauman och sekundär förlossningsrädsla. Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar vårdpersonal inom mödravård och förlossningsvård en gemensam praktisk omvårdnadsmodell, verktyg och behandlingsstrategier för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet, inom mödrahälsovården och på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla.

Våra utbildningar för vården

Vår omvårdnadsmodell SAFE för vården ger en unik ram för hur implementeringen av stöd kan utformas och ett tydligt fokus på den känslomässiga omvårdnaden. SAFE (The ”Stress And Fear Evaluation” model) ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla och för att erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och födande kvinnan. Modellen fokuserar på att normalisera och förstå rädslan och lyfter betydelsen av att säkerställa den emotionella delen i födandet.

Modellen förklarar hur man som verksam barnmorska, undersköterska och läkare eller annan personal kring den födande kvinnan implementerar förlossningsförberedelse, behandlar förlossningsrädsla samt erbjuder stöd och omvårdnad.

Läs mer om vår SAFE-fortbildning och SAFE-instruktörsutbildning genom att klicka på ”visa mer”.

visa mer

STEG 1: SAFE-fortbildning för förlossnings-, mödrahälsovårds- och övrig personal

  • Kostnad: 11-500-18 500 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
  • Tid: 4-7 timmar
  • Deltagare: Hela personalgruppem
  • Max antal deltagare: ca 60

För att implementera Föda Utan Rädsla metoden och vår omvårdnadsmodell SAFE kan man beställa vår SAFE-fortbildning för hela personalgruppen.

Vi går igenom Föda utan rädsla-metoden, våra grundprinciper för stöd samt hur verktygen kan användas under värkarna utifrån vår omvårdnadsmodell SAFE.

Ni väljer själva om ni önskar boka en halvdag (ingen praktisk träning) eller en heldag (praktisk träning).

STEG 2: SAFE-instruktörsutbildning

  • Kostnad: 47 000 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
  • Tid: 3 praktiska dagar + egen instudering
  • Deltagare: utvald ansvarsgrupp
  • Max antal deltagare: 30

När all personal gått vår SAFE-fortbildning så kan ni välja ut en ansvarsgrupp för att gå SAFE-instruktörsutbildning.

Denna ansvarsgrupp, som gärna får bestå av olika yrkeskategorier, kan tillsammans arbeta med det fördjupade utvecklingsarbetet samt implementeringen av Föda Utan Rädsla metoden och SAFE inom beställningsområdet.

Ansvarsgruppen kan repetera, utbilda, underhålla kompetensen och utbilda kollegor och nyanställda.

Denna specialutformade utbildning ger fördjupad kunskap om Föda Utan Rädsla, teoretisk kunskap om metodens hörnstenar och konceptets uppbyggnad samt kunskap om hur man lär ut detta. Certifieringen ger även deltagarna praktisk kunskap om hur man implementerar vår omvårdnadsmodell SAFE genom hela vårdkedjan eller inom mödrahälsovården och på förlossningsavdelningar.

Förutom detta kan man erbjuda de gravida vår praktiska förlossningsförberedelse enligt FUR-metoden, till exempel inom mödrahälsovården eller vid behandling av förlossningsrädsla.

Efter genomgången SAFE-instruktörsutbildning blir er klinik, region eller vårdenhet SAFE-certifierad.

Över 10 regioner är idag SAFE-certifierade i Sverige.

Utbildningen består av tre moment:

· Modul 1: Inläsning av instruktörskompendium och bok. Inläsningen bestäms lokalt men vi rekommenderar ca 8 timmar.

· Modul 2: Praktisk träning i 3 dagar. Vi går igenom alla delar av kurskonceptet och de praktiska övningarna.

VILLKOR:

Rättigheten att underhålla, fortbilda och erbjuda profylaxkurser i metoden gäller bara inom beställningsområdet. För att kvalitetssäkra metoden får man därför inte efter utbildningen utbilda inom SAFE eller Föda utan rädsla utanför avtalets upptagningsområde. Observera att man därför inte kan utbilda personal på andra sjukhus eller MHV som ligger utanför avtalet. Alla nya utbildningar utförs av FUR-teamet.

SAFE-fortbildning (steg 1) och SAFE-instruktörsutbildning (steg 2) hålls av Susanna Heli eller en av våra specialutbildade och erfarna barnmorskor i FUR-teamet.

Webbplats: fodautanradsla.se
Email: info@fodautanradsla.se

NYHET!!!

Vi vill även ge mindre vårdenheter, barnmorskemottagningar och enskilda individer möjligheten att fortbilda sig inom vår omvårdnadsmodell SAFE – the Stress and Fear Evaluation Model som används framgångsrikt på allt fler vårdenheter över hela Sverige. Från 2024 är det därför möjligt att gå vår:

Live ONLINE utbildning om hur ni kan implementera Föda Utan Rädsla, SAFE-modellen och ELSA (The Early Labour Support app) inom mödrahälsovård, mottagningar för förlossningsrädda och förlossningen.

Tid: Heldag 09.00 – 15.00

Pris: 1495 SEK/ per deltagare.

Datum: HT 2024

Maila utbildning@fodautanradsla.se för en intresseanmälan.

 

 

visa mindre

Vårt mål

Vi erbjuder effektiva verktyg för en trygg förlossning och en unik förståelse för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Vi vill ge födande och familjer runt om i världen möjligheten att uppleva en så trygg, kärleksfull och stärkande förlossning som möjligt. Tillsammans stärker vi kvinnors tillit till den egna kroppen och till att bli förälder och kunna hantera livets utmaningar, vilket i sin tur leder till fördjupad anknytning, ökad mening och psykisk hälsa för fler. Genom våra fortbildningar erbjuder vi kunskap i hur man kan öka trygghet och förebygga förlossningsrädsla, komplikationer och interventioner och på så sätt få arbeta mer långsiktigt för en bättre och mindre kostsam vård och ökad psykosocial hälsa.

Hands-on-stöd för en positiv förlossningsupplevelse

Föda utan rädslas omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) erbjuder konkreta strategier för att identifiera och minska rädsla och stress samt hands-on-strategier och handlingsplaner för att minska stress och rädsla inom mödrahälsovården, på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla och på förlossningen. Flera regioner har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. SAFE-modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla, erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och födande kvinnan. Vi erbjuder även en vårdanpassad instruktörsutbildning som skräddarsys utifrån de behov som finns.

Top