Läs boken och förstå sambanden!

Vi har flera böcker för olika målgrupper! Vi har den populära boken ”Föda utan rädsla” för dig som väntar barn. Boken för föräldrar finns även på engelska och heter då ”Give Birth Whithou Fear”. Vi har även versionen för vården ”Trygg förlossning” där vår omvårdnadsmodell förklaras.

Foda Utan Radsla-Book

"Föda utan rädsla"

Boken ”Föda utan rädsla” är skriven av förlossningsexperten och sjukgymnasten Susanna Heli. Boken publicerades av Bonnier Fakta 2009 och har sedan dess sålt i mer än 60 000 exemplar.  Nyckeln till bokens framgång är att den talar direkt till dig som födande och hjälper dig att förstå hur du kan arbeta med din kropp och ditt barn samt direkt till din stödperson om hur man ger stöd under förlossningen och värkarna. Boken har hjälpt tusentals blivande föräldrar att ha en trygg och kärleksfull förlossningsupplevelse tillsammans och en bra start på föräldraskapet! Bli en av dem du också!
Köp boken

book trygg forlossning

"Trygg förlossning"

Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har Föda utan rädsla tillsammans med barnmorskan Liisa Svensson tagit fram en omvårdnadsmodell, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under födandet. Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen.
Köp boken

Give-Birth-Without-Fear-book-cover

Get the first chapter of our book for FREE!

”Be brave and respect yourself. Seek the wisdom your body already possesses. This inner voice only wants one thing – to help you give birth to your baby.”

We respect your privacy.

Vad folk säger

Top