Courses

Det viktiga arbetet att skapa trygghet

Att skapa trygghet inför och under födandet är ett otroligt viktigt arbete. Ett arbete som vi gör tillsammans. Det stärker det kvinnans förmåga att hantera livet. Det ger henne en positiv upplevelse. Och det förebygger trauman och sekundär förlossningsrädsla.

Föda utan rädsla erbjuder en instruktörsutbildning och flera fortbildningar för vården, i vår omvårdnadsmodell SAFE. SAFE är ett arbetsredskap för att implementera stöd och minska stress och rädsla under graviditet och förlossning.

Instruktör

Vill du tillsammans med Föda utan rädsla hjälpa kvinnor och deras partners att återbygga tron till att kroppen kan föda? Då kan du bli en del av Föda utan rädsla och bli certifierad instruktör och arbeta med vårt framgångsrika kurskoncept.
Läs mer

Doula

Vill du tillsammans med Föda utan rädsla hjälpa kvinnor och deras partners att återbygga tron till att kroppen kan föda? Då kan du bli en del av Föda utan rädsla och bli FUR-doula och arbeta med vår unika metod och våra framgångsrika verktyg.
Läs mer

Vår οmvårdnadsmodell

Föda utan rädsla erbjuder en fortbildning och en instruktörsutbildning i vår omvårdnadsmodell, SAFE, som är ett arbetsredskap för att implementera stöd och minska stress och rädsla under graviditet och förlossning.
Läs mer

Vårt mål

Vi erbjuder effektiva verktyg för en trygg förlossning och en unik förståelse för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Vi vill ge födande och familjer runt om i världen möjligheten att uppleva en så trygg, kärleksfull och stärkande förlossning som möjligt. Tillsammans stärker vi kvinnors tillit till den egna kroppen och till att bli förälder och kunna hantera livets utmaningar, vilket i sin tur leder till fördjupad anknytning, ökad mening och psykisk hälsa för fler.

Vi har utbildningarna och verktygen

Vår instruktörsutbildning och omvårdnadsmodell ger verktygen du behöver för att skapa mer trygghet för den gravida och partner eller annan stödperson. Genom våra utbildningar och fortbildningar erbjuder vi kunskap i hur man kan öka trygghet och förebygga förlossningsrädsla, komplikationer och interventioner och på så sätt få arbeta mer långsiktigt för en bättre och mindre kostsam vård och ökad psykosocial hälsa.

Hands-on-stöd för en positiv förlossningsupplevelse

Vår omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) erbjuder konkreta strategier för att identifiera och minska rädsla och stress samt hands-on-strategier och handlingsplaner för att minska stress och rädsla inom mödrahälsovården, på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla och på förlossningen. Flera landsting har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. Vi anpassar alltid våra utbildningar till beställaren. .

Top