Doulor
congrats on your pregnancy

Du har kommit helt rätt

Att föda är en naturlig och fysiologiskt väl utforskad process. Kunskaperna om den känslomässiga dimensionen av födandet, är däremot inte lika välkända, och inte lika integrerade i förlossningsvården i praktiken.

Utifrån konkreta kunskaper om hur känslor och fysiologi samverkar under födandet, kan Föda Utan Rädsla-metoden ge er en förlossningsupplevelse som är näst intill magiskt stärkande. Vi finns till för att hjälpa er, ert barn och andra närvarande att uppleva en känslomässigt trygg och kärleksfull förlossning tillsammans. En positiv förlossningsupplevelse kan förändra och berika livet för hela familjen, livet ut.

För det är ni värda!

heart

Metoden

Förbered er för en känslosam förlossning
Födandet är en naturlig och kraftfull process som väcker starka känslor – både positiva och negativa. Föda Utan Rädsla-Metoden gör det enklare för dig att hantera stress och rädsla som kommer upp, arbeta fokuserat med stöd av din partner och andra, och hitta din inneboende förmåga att föda.

Metoden

Böcker

Läs boken och förstå sambanden!

Vi har flera böcker för olika målgrupper! Vi har den populära boken ”Föda utan rädsla” för dig som väntar barn. Boken för föräldrar finns även på engelska och heter då ”Give Birth Whithou Fear”. Vi har även versionen för vården ”Trygg förlossning” där vår omvårdnadsmodell förklaras.

Böcker

Top