A winning concept

Birth by Heart

Birth by Heart föddes 2009 i Sverige som Föda Utan Rädsla, där vi ännu har vår största verksamhet med ca 400 diplomerade instruktörer och 10 certifierade vårdenheter. Boken finns utgiven på svenska, engelska och finska, och sedan 2020 bygger vi också upp vår verksamhet i Finland och England.

Vår vision är att varje födande kvinna och partner har en känslomässigt trygg, stärkande och mer kärleksfull förlossning. Organisationen Birth By Heart brinner för hälsa vid förlossningen och om att bygga ett samhälle där både den gravida kvinnan och sjukvården har fullt förtroende för kroppen och barnets förmåga att föda och födas. Vi vill stärka de blivande föräldrarnas förtroende för deras egen förmåga att hantera utmaningarna i födandet, föräldraskapet och livet, vilket i sin tur leder till djupare anknytning, större mening i livet och bättre mentalhälsa och välbefinnande i hela samhället.

För vårdpersonalen vill vi ge ökad kunskap och förtroende för att erbjuda stöd genom våra verktyg och vår omvårdnadsmodell som fokuserar på att minska stress och rädsla under graviditet och förlossning och därmed arbetar på ett långsiktigt och hållbart sätt mot bättre och mer kostnadseffektiv vård.

2020 lanserade vi Föda Utan Rädslas senaste succé: live-onlinekurser på svenska och engelska. Kurserna gör att vem som helst kan delta i vår gruppkurs på riktig, var de än befinner sig i världen, och vi har jätteroligt tillsammans! Kännedomen om de lättillgängliga kurserna sprider sig, och antalet deltagare från nya platser ökar snabbt. Det gör oss gör så lyckliga att vi hittat ett bra sätt att nå ut till ännu fler kvinnor och deras partners och stödpersoner.

Våra varumärken har nyligen fått en ny identitetsplattform och vi har lanserat den här nya hemsidan. Hoppas du gillar den!

Verksamhetens nästa steg är att lansera en unik app som är under utveckling.

Join the cause
Top