kopbokenn

kopboken en

FUR - För en trygg förlossning

 

 

confbirth

 Våra tjänster

checkorange Profylaxkurs för blivande föräldrar

 

checkorange Fortbildning för vården 

 

checkorange Sjukgymnastik för gravida

 

checkorange Gravidyoga

 

checkorange Stöd av en doula


checkorange Instruktörsutbildningar

  

 

 

boka

 

 

Boka vår profylaxkurs!

 

Läs mer om FUR

Nya tidens Profylax – din förlossningsförberedelse

 

Din kropp kan redan föda – det enda du behöver göra är att skydda den från allt det som kan blockera denna förmåga, som rädsla eller stress. Föda utan rädsla ger dig och din partner enkla och dynamiska verktyg för att öppna upp din inneboende förmåga att föda. Föda utan rädslas förlossningsförberedelse, ”Nya tidens Profylax”, grundar sig bland annat på kunskap i andningsfysiologi, samt den evidens som finns kring betydelsen av stöd. Till skillnad från vad titeln kanske får en att tro, handlar Föda utan rädsla om hur det är möjligt att föda i trygghet och på så sätt aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga. FUR-metoden undervisas på fler än hälften av landets barnmorske- utbildningar. De blivande föräldrarna får i denna moderna profylaxkurs kunskap om den viktiga andningen samt hur de kan hjälpa kroppen och födandets fysiologi, för att uppnå en så trygg och lugn förlossning som möjligt.

Välkommen!

 

signatur

 mer: 

En fysiologisk metod

FUR-metoden (Föda utan rädsla) är en modern förlossningsmetod som baserar sig på fysiologi och vetenskap och boken "Föda utan rädsla" eller "Confident Birth" på engelska. FUR-metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga. FUR-metoden grundar sig på fysiologisk kunskap så som andningsfysiologi och stressfysiologi, samt den evidens som finns kring betydelsen av stöd. Förutom våra förlossningsförberedande profylaxkurser för blivande föräldrar undervisas FUR-metoden på landets barnmorskeutbildningar och ges som fortbildning till MVC och sjukhus. Våra fortbildningar inom sjukvården fokuserar på att minska inflytandet av rädsla och stress på förlossningsrummet. Vår förlossningsförberedelse, eller ”Nya tidens Profylax”, ger de blivande föräldrarna kunskap om den viktiga andningen samt hur de kan hjälpa kroppen och födandets fysiologi, för att uppnå en så trygg och lugn förlossning som möjligt.


Nya tidens Profylax – din förlossningsförberedelse

FUR-metoden hjälper dig och er att återerövra den inneboende förmågan att föda, men också att hantera de utmaningar en förlossning kan innebära. Grunden är att kunskapen om att föda redan finns inne i kvinnans kropp, det är ingenting vi behöver lära oss. Samtidigt kan känslor som rädsla och stress allt för ofta blockera denna inneboende förmåga. Detta beror på att rädsla och stress utlöser starka överlevnadsreaktioner. FUR-metoden ger inte bara den teoretiska kunskapen om varför rädsla och stress kan påverka förlossningen negativt, utan också fyra konkreta verktyg "FUR-verktygen", baserade på fysiologi: Andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Vårt unika partnersfokus är otroligt uppskattat av de blivande föräldrarna och många barnmorskor bekräftar att de kan direkt kan identifiera och se skillnaden hos de par som gått vår kurs.

Susanna Heli

Sanna Bråding om vår Profylaxkurs och
Susanna  förklarar grunderna!

 

Inspiration hur man kan använda de
fyra FUR-verktygen!

 

Susanna och Liisa föreläser för
barnmorskor i London!

   
         

Bookrelease i London!

 

Barnmorskestudent efter vår föreläsning!

 

En av våra instruktörer Anna Håkanssons om vår populära Profylaxkurs!

 

 

 

 

 

Vi har använt FUR
karolinska sodersjukhus uppsala mittuni sahlgrenska landstingetoster goteborg